Chúng mình cam kết cung cấp đến khách hàng những giải pháp tài vượt trội, uy tín và đáng tin cậy nhằm giúp cho các quyết định quan trọng của khách hàng trở nên dễ dàng hơn. Trong đó bao gồm cả việc đảm bảo tính bảo mật đối với tất cả các thông tin cá nhân của chính họ. Trong quá trình quản lý thông tin, chúng mình luôn tuân thủ theo các Nguyên tắc Bảo mật sau đây: 

Bảo mật tuyệt đối

  • Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ chỉ được sử dụng để phục vụ khách hàng
  • Tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với các bên thứ ba không liên quan
  • Lưu trữ thông tin của khách hàng ở nơi bảo mật tuyệt đối, tránh bị xâm nhập trái phép.

Vì lợi ích khách hàng

  • Không nhắn tin quảng cáo, làm phiền khách hàng
  • Không chia sẻ thông tin khách hàng cho người khác
  • Không vụ lợi, lợi dụng khách hàng