Manulife Hành Trình Hạnh Phúc là sản phẩm bảo hiểm ưu việt được thiết kế để khách hàng có thể linh hoạt xây dựng kế hoạch tài chính đáp ứng nhu cầu cho mỗi giai đoạn trong cuộc đời. Mỗi giai đọan của cuộc đời đều là những giai đọan đẹp nhất nếu chúng ta biết trân trọng và sống hết mình.

Bài viết này chúng mình sẽ cùng cả nhà phân tích chi tiết đặc điểm và quyền lợi của Manulife Hành Trình Hạnh Phúc.

manulife-hanh-trinh-hanh-phuc

Đặc điểm của sản phẩm Manulife Hành Trình Hạnh Phúc

 • Tuổi tham gia của Người được bảo hiểm: Từ 1 tháng tuổi đến 65 tuổi
 • Tuổi tham gia của Bên mua bảo hiểm: Yêu cầu từ 18 tuổi trở lên
 • Tuổi tối đa khi đáo hạn Hợp đồng: 99 tuổi
 • Thời gian đóng phí: Đóng phí linh hoạt, tối đa đến 99 tuổi
 • Định kỳ đóng phí: Năm/nửa năm/tháng/quý
dac-diem-san-pham-manulife-hanh-trinh-hanh-phuc-capdoibaohiem

Quyền lợi bảo vệ

1. Quyền lợi tử vong cơ bản/nâng cao

Quyền lợi tử vong sẽ bồi thường 100% Số tiền bảo hiểm khi người được bảo hiểm chẳng may tử vong dù với bất kỳ nguyên nhân nào.

Quyền lợi này loại trừ các trường hợp sau đây:

 • Tự tử hoặc có hành vi tự tử cho dù có bị mất trí hay không trong thời gian 02 năm kể từ Ngày Hiệu Lực Hợp Đồng hoặc ngày khôi phục hiệu lực Hợp Đồng gần nhất, tùy ngày nào đến sau; hoặc
 • Các hành vi vi phạm pháp luật hình sự của Người Được Bảo Hiểm, Bên Mua Bảo Hiểm hoặc của Người Thụ Hưởng.

2. Quyền lợi bảo hiểm do tai nạn

Thời hạn quyền lợi bảo hiểm: Đến khi người được bảo hiểm đạt đủ 70 tuổi.

a) Quyền lợi thương tật do tai nạn

Người được bảo hiểm sẽ được chi trả quyền lợi theo tỷ lệ % số tiền bảo hiểm tùy theo tình trạng mức độ thương tật.

quyen-loi-thuong-tat-manulife-hanh-trinh-hanh-phuc-capdoibaohiem

b) Quyền lợi gãy xương do tai nạn

Đối với trường hợp gãy xương, người được bảo hiểm được chi trả theo tỷ lệ % số tiền bảo hiểm theo danh mục bảng dưới đây:

quyen-loi-gay-xuong-manulife-hanh-trinh-hanh-phuc-capdoibaohiem

c) Quyền lợi tổn thương nội tạng do tai nạn

Manulife chi trả 15% Số tiền bảo hiểm (Tối đa 150 triệu đồng) cho mỗi Tai nạn dẫn tới tổn thương nội tạng và trải qua phẫu thuật ở vùng bụng hoặc ngực.

Điều kiện chi trả: Người được bảo hiểm phải được điều trị tại Bệnh viện ngay sau khi xảy ra Tai nạn.

d) Quyền lợi bỏng do tai nạn

Manulife – Hạnh trình hạnh phúc chi trả quyền lợi trong trường hợp bỏng nặng theo các cấp độ như sau:

quyen-loi-bong-manulife-hanh-trinh-hanh-phuc-capdoibaohiem

Điều kiện được hưởng quyền lợi: Người được bảo hiểm phải điều trị bỏng tại Bệnh viện sau khi xảy ra tai nạn.

e) Quyền lợi tử vong do tai nạn

Ngoài quyền lợi tử vong cơ bản/nâng cao, Manulife Việt Nam sẽ chi trả thêm quyền lợi cho người được bảo hiểm nếu chẳng may tử vong do tai nạn. Mức chi trả được áp dụng theo bảng:

quyen-loi-tu-vong-manulife-hanh-trinh-hanh-phuc-capdoibaohiem

Ví dụ cụ thể: Người được bảo hiểm tham gia sản phẩm Manulife Hành Trình Hạnh Phúc với Số tiền bảo hiểm của sản phẩm chính là 1 tỷ đồng. Nếu chẳng may xảy ra tai nạn khi đang là hành khách đi trên máy bay thương mại có mua vé. Khách hàng sẽ nhận được:

 • Quyền lợi tử vong cơ bản: 100% STBH = 1 tỷ đồng
 • Quyền lợi tử vong do tai nạn (nhận thêm): 300% STBH = 3 tỷ đồng

Như vậy, tổng quyền lợi công ty bảo hiểm phải bồi thường: 1 tỷ đồng + 3 tỷ đồng = 4 tỷ đồng

3. Quyền lợi trợ cấp y tế

Thời hạn: Trước khi Người được bảo hiểm đạt 70 tuổi.

a) Quyền lợi trợ cấp nằm viện:

Manulife chi trả một trong hai quyền lợi sau cho mỗi Ngày Nằm Viện:

 • Quyền lợi trợ cấp Nằm Viện: 0,2% Số Tiền Bảo Hiểm (tối thiểu 200 ngàn đồng và tối đa 03 triệu đồng);
 • Trường hợp nằm viện tại Phòng chăm sóc đặc biệt thì sẽ được nhận gấp đôi quyền lợi bảo hiểm nêu trên.

b) Quyền lợi trợ cấp thu nhập:

Trường hợp Người được bảo hiểm nằm viện quá 5 ngày, Manulife chi trả thêm 20% Quyền lợi trợ cấp Nằm Viện cho mỗi Ngày Nằm Viện kể từ Ngày Nằm Viện thứ 6.

c) Quyền lợi hỗ trợ chăm sóc sức khỏe

Manulife chi trả vào Tài Khoản Đóng Thêm số tiền bằng 0,2% Số Tiền Bảo Hiểm (tối thiểu 200 ngàn đồng và tối đa 03 triệu đồng) vào mỗi Ngày Kỷ Niệm Hợp Đồng nếu không có bất kỳ Quyền lợi trợ cấp y tế nào được chi trả trong Năm Hợp Đồng liền trước đó.

4. Bệnh lý nghiêm trọng

Quyền lợi bệnh lý nghiêm trọng của Manulife – Hành Trình Hạnh Phúc được phân theo 3 tiêu chí:

Bệnh lý nghiêm trọng giai đoạn sớm: Chi trả tối đa 4 lần cho 4 bệnh khác nhau của giai đoạn sớm. Quyền lợi chi trả mỗi lần ~ 25% Số tiền bảo hiểm (STBH).

Bệnh lý nghiêm trọng giai đoạn cuối: Chi trả tối đa 1 lần cho bệnh lý giai đoạn cuối ~ 100% STBH. Tuy nhiên quyền lợi này sẽ bị trừ đi số tiền đã nhận quyền lợi được chi trả ở giai đoạn sớm.

Bệnh lý theo giới tính: Nếu phát hiện bệnh lý nằm trong danh sách bệnh lý giới tính, người được bảo hiểm sẽ được chi trả thêm 25% STBH.

Như vậy, tổng quyền lợi tối đa mà người được bảo hiểm nhận được là 125% STBH theo danh sách bệnh lý do Manulife quy định.

danh-sach-benh-ly-manulife-hanh-trinh-hanh-phuc-capdoibaohiem

5. Quyền lợi chăm sóc sức khỏe

Quyền lợi chăm sóc sức khỏe chi trả theo chi phí điều trị thực tế của người được bảo hiểm khi điều trị tại các cơ sở y tế cho mục đích: Điều trị nội trú, ngoại trú, và nha khoa.

Để tìm hiểu chi tiết quyền lợi chăm sóc sức khỏe, mời cả nhà đọc thêm bài viết: Manulife Món Quà Sức Khỏe.

Quyền lợi tích lũy

1. Quyền lợi đầu tư

Khách hàng được hưởng toàn bộ kết quả đầu tư từ Quỹ liên kết chung của Manulife. Để giúp bạn hoàn toàn yên tâm về giá trị hoàn lại của sản phẩm, Manulife Hành Trình Hạnh Phúc cam kết với mức lãi suất không thấp hơn 4%/năm trong 4 năm đầu tiên, 3%/năm trong năm thứ 4,5; 2%/năm từ năm thứ 6 đến năm thứ 10 và 1%/năm từ năm hợp đồng thứ 11 trở đi.

Đây là mức lãi suất cam kết tối thiểu, trên thực tế người mua bảo hiểm đã nhận được quyền lợi từ mức lãi suất trung bình 6%/năm trong những năm gần đây đối với sản phẩm UL 2015.

2. Quyền lợi tri ân khách hàng

a) Quyền lợi duy trì hợp đồng định kỳ

Manulife chi trả vào Tài Khoản Cơ Bản 03% của giá trị tài khoản cơ bản trung bình vào Ngày Kỷ Niệm Hợp Đồng thứ 03 và Ngày Kỷ Niệm Hợp Đồng mỗi 03 năm sau đó.

Giá trị tài khoản cơ bản trung bình là giá trị trung bình của giá trị Tài Khoản Cơ Bản tại 36 Ngày Kỷ Niệm Tháng gần nhất, bao gồm Ngày Kỷ Niệm Tháng tại thời điểm xem xét.

quyen-loi-duy-tri-hop-dong-dinh-ky-manulife-hanh-trinh-hanh-phuc-capdoibaohiem

b) Quyền lợi duy trì Hợp đồng đặc biệt

Manulife chi trả quyền lợi duy trì Hợp Đồng đặc biệt vào Tài Khoản Cơ Bản tại Ngày Kỷ Niệm Hợp Đồng năm thứ 10 và/hoặc Ngày Kỷ Niệm Hợp Đồng năm thứ 20. Quyền lợi này phụ thuộc vào Số Tiền Bảo Hiểm tại thời điểm phát hành Hợp Đồng và được tính theo phần trăm của Phí Bảo Hiểm Cơ Bản tại thời điểm phát hành Hợp Đồng quy năm:

quyen-loi-duy-tri-hop-dong-dac-biet-manulife-hanh-trinh-hanh-phuc-capdoibaohiem

Quyền hạn của Bên mua bảo hiểm

1. Thời gian cân nhắc

Trong vòng 21 ngày kể từ ngày nhận Hợp Đồng, Bên Mua Bảo Hiểm có quyền từ chối tham gia bảo hiểm bằng cách gửi văn bản thông báo đến Manulife, kèm theo các hóa đơn thu phí bảo hiểm (nếu có) và bộ Hợp Đồng. Manulife sẽ hoàn trả phí bảo hiểm đã đóng, không có lãi, sau khi trừ đi chi phí khám, xét nghiệm y khoa (nếu có).
Quyền này chỉ được áp dụng khi Manulife chưa nhận được yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm

2. Các thay đổi liên quan đến hợp đồng

Trong thời gian Hợp Đồng còn hiệu lực, Bên Mua Bảo Hiểm có thể thông báo bằng văn bản đến Manulife để yêu cầu các thay đổi liên quan đến Hợp Đồng được nêu dưới đây. Các thay đổi này sẽ chỉ có hiệu lực sau khi được Manulife chấp thuận bằng văn bản.

 • Thay đổi thông tin của Người Được Bảo Hiểm và Bên Mua Bảo Hiểm
 • Thay đổi về Người Thụ Hưởng
 • Thay đổi Bên Mua Bảo Hiểm
 • Thay đổi Số Tiền Bảo Hiểm và/hoặc Kế Hoạch Bảo Hiểm
 • Tham gia thêm/Hủy bỏ (các) sản phẩm bảo hiểm bổ trợ
 • Rút giá trị Tài Khoản Hợp Đồng

Các trường hợp loại trừ

1. Đối với quyền lợi tử vong

Manulife sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm tử vong nếu Người Được Bảo Hiểm tử vong có liên quan trực tiếp đến một trong các nguyên nhân sau:

 • Tự tử hoặc có hành vi tự tử cho dù có bị mất trí hay không trong thời gian 02 năm kể từ Ngày Hiệu Lực Hợp Đồng hoặc ngày khôi phục hiệu lực Hợp Đồng gần nhất, tùy ngày nào đến sau; hoặc
 • Các hành vi vi phạm pháp luật hình sự của Người Được Bảo Hiểm, Bên Mua Bảo Hiểm hoặc của Người Thụ Hưởng.

2. Đối với Quyền lợi tử vong và thương tật do Tai Nạn

Manulife sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm thương tật và tử vong do tai nạn nếu Người Được Bảo Hiểm tử vong hoặc bị thương tật do Tai Nạn có liên quan trực tiếp đến một trong các nguyên nhân sau:

 • Các hành vi vi phạm pháp luật hình sự của Người Được Bảo Hiểm, Bên Mua Bảo Hiểm hoặc của Người Thụ Hưởng.
 • Tự tử hoặc có hành vi tự tử cho dù có bị mất trí hay không;
 • Do Người Được Bảo Hiểm tự ý sử dụng bất kỳ loại thuốc kích thích, ma túy, chất gây nghiện, chất độc hoặc thuốc không theo chỉ định của bác sĩ;
 • Do chiến tranh hoặc hành động nào liên quan đến chiến tranh, dù là được tuyên bố hay không được tuyên bố, tham gia lực lượng vũ trang của bất kỳ nước nào đang có chiến tranh hay lực lượng dân phòng;
 • Tham gia đánh nhau, ẩu đả, bạo loạn, khởi nghĩa, bạo động dân sự, biểu tình, đình công hay khủng bố;
 • Người Được Bảo Hiểm bị tai nạn hàng không nhưng không là hành khách mua vé trên chuyến bay thương mại đó;
 • Bất kỳ tổn thương nào của Người Được Bảo Hiểm xảy ra khi cố tình cản trở hoặc chống lại việc truy bắt của người thi hành pháp luật hoặc do hậu quả trực tiếp của các hành vi chạy xe quá tốc độ hoặc uống rượu bia vượt quá mức quy định khi tham gia giao thông theo luật giao thông hiện hành;
 • Tham gia các hoạt động thể thao chuyên nghiệp hoặc các hoạt động có tính chất nguy hiểm như nhảy dù, leo núi, săn bắn, đua xe, đua ngựa, lặn có bình khí nén.

Tại sao nên chọn Manulife Hành Trình Hạnh Phúc

Theo đánh giá của chúng mình thì Manulife Hành Trình Hạnh Phúc là sản phẩm có nhiều quyền lợi ưu việt phù hợp với đa số đa số khách hàng, lý do:

 • Với dòng sản phẩm này thì phù hợp với tất cả mọi lứa tuổi. Tuy nhiên phù hợp nhất với những khách hàng trẻ độc thân hoặc các cặp vợ chồng trẻ mới lập gia đình
 • Ngoài ra đây là dòng sản phẩm mang tính ổn định, ở đây có thể nói là ổn định về phí định kỳ đóng hàng năm, không tăng phí định kỳ như 1 vài sản phẩm khác.
 • Tính đầu tư có, lãi suất có và mang tính cố định an toàn từ 5-6.5%. Số tiền đầu tư chủ yếu là trái phiếu chính phủ với mức ổn định dài lâu. Phù hợp với nhu cầu tính an toàn của đa phần bộ phận người dân Việt Nam. Đặc biệt là các vùng nông thôn chưa có kiến thức nhiều về tài chính đầu tư.
 • Phí của sản phẩm bổ trợ không mất đi hàng năm như nhiều sản phẩm của các công ty khác. Nó có giá trị hoàn lại tuy không hoàn lại 100% nhưng vẫn có giá trị hoàn lại cơ bản phù hợp
 • Có thể chủ động chọn gói bảo hiểm thiên về “Tiết kiệm hoặc Bảo vệ“. Ngoài ra còn có thể chọn thời gian đóng phí theo tháng/quý/nửa năm hay năm đều được
 • Bảo vệ tài chính tối ưu nhất trước các rủi ro không mong muốn như ” Tử vong do tai nạn lên tới 400% số tiền bảo hiểm( STBH)
 • An tâm vui sống với các quyền lợi trợ cấp y tế và hỗ trợ chăm sóc sức khỏe hàng năm
 • Đặc biệt có khoản thưởng lên tới 150% và 400% Phí bảo hiểm cơ bản năm đầu khi bạn đạt mốc quan trọng (năm 10 và năm thứ 20 của hợp đồng)
 • Có thể gia tăng mệnh giá bảo hiểm (số tiền bảo hiểm) mà không cần thẩm định sức khỏe khi lập gia đình và sinh con

Hãy liên hệ với chúng mình qua số điện thoại (Zalo) 094 6420 094 hoặc để lại thông tin tại ĐÂY, chúng mình sẽ tư vấn giúp bạn chọn được sản phẩm bảo hiểm phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của bản thân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.